PRIVACYVERKLARING VAN SENSE OF SENSATION

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sense of Sensation verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Sense of Sensation of om een andere reden persoonsgegevens aan Sense of Sensation verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Sense of Sensation , Franekerstraat 5, 8913AL Leeuwarden, 0629116807 kvk 01178155

De salon is bereikbaar via info@senseofsensation.nl

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s

2.2 Sense of Sensation verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Sense of Sensation
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

Sense of Sensation gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Sense of Sensation Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Sense of Sensation verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Sense of Sensation passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Sense of Sensation gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5.1     Via de eigenaresse van Sense of Sensation kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen Sense of Sensation zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Sense of Sensation je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Sense of Sensation via  info@senseofsensation.nl of 0629116807

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.